Elbek  
     Firma vznikla v máji  2012, s cieľom poskytnutia služby technickej  pomoci pri  montáži a oprave elektrických zariadení do a nad 1000 V.

    Spoločnosť disponuje pracovníkmi, ktorí majú  bohaté skúsenosti s prácou na elektrických zariadeniach a sú pravidelne školení z pracovných i bezpečnostných postupov pri práci.ELBEK s. r. o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava-Ružinov